НА ГОРОДОЧЧИНІ УРІВНЮЮТЬ У ПРАВАХ ПРЕСУ

(Інтернет-додаток до № 3)

А РОЗПОЧАЛОСЯ УСЕ ІЗ ЗВЕРНЕННЯ, ЯКЕ ОПРИЛЮДНИВ НА СЕСІЇ ДЕПУТАТ ВАСИЛЬ ПАВЛЮК

Нижче пропонуємо наданий паном Василем письмовий варіант витягу із його звернення.

” – До порядку денного, – звертався депутат Павлюк, – президією районної ради запропонована до розгляду програма підтримки КП “Редакція районного часопису “Народна думка”. На даний час не затверджений державний бюджет і ми не знаємо, в якому обсязі буде надано трансферт районному бюджету з державного. В нас є як довготермінові так і річні цільові програми, на виконання яких потрібні кошти. Це, нагадаю, такі програми: “Питна вода”, “Інвестиційна програма”, “Програма відзначення державних та інших свят”, “Програма доступності для неповносправних”, “Підтримки с-г виробників”, “Утилізації непридатних пестицидів”, “Підтримки молоді”, “Підтримки фізкультурних та спортивних заходів”, “Соціального захисту окремих категорій населення, зокрема воїнів УПА” та інші програми. Зможе зараз хтось сказати, які кошти нам вдасться виділити на фінансування всіх цих програм? І яка частка з цих коштів припаде на програму підтримки кінематографії та засобів масової інформації? Впевнений, що не зможе сказати ніхто з присутніх…

Розуміючи це, районна державна адміністрація, якій відповідно ст. 44 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” делеговано повноваження підготовки і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, не внесла на розгляд сесії програму підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення, розроблену у відповідності з вимогами розпорядження голови РДА про процедуру підготовки місцевих програм.

Я не хочу вдаватися в зміст внесеної на розгляд сесії цієї, як її хтось назвав, – “Програми фінансової підтримки КП “Часопис Городоччини Народна думка”, а тільки через відсутність бюджету і відсутність висновку фінансової експертизи про відповідність програми вимогам законодавства пропоную дане питання не включати в порядок денний сесії, але повернутися до його розгляду пізніше, коли будуть відповідні умови.

Разом з тим, пропоную включити в порядок денний питання “Про розробку цільової програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення” і якщо районна рада визначиться про необхідність розробки такої програми, то приймемо рішення з відповідним дорученням райдержадміністрації.

Прошу поставити мої пропозиції на голосування…

Моє депутатське звернення щодо необхідності внесення на розгляд сесії районної ради програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення викликано тим, що: така підтримка передбачена Законом України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” і не лише комунальних ЗМІ. Так, відповідно до ст. 1 цього Закону “державна підтримка засобів масової інформації – сукупність правових, економічних, соціальних, організаційних та інших заходів державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її інфраструктури”. Стаття 2 визначає сферу дії Закону, а саме: “Визначені цим Законом норми державної підтримки застосовуються до всіх засобів масової інформації, які діють відповідно до Конституції України, незалежно від їх ідеологічного і політичного спрямування та від форм власності, крім засобів масової інформації, зазначених у частині третій цієї статті”.

Крім того, фінансова підтримка ЗМІ місцевого значення може здійснюватися виключно через фінансування бюджетної програми. Це визначено статтею 91 Бюджетного кодексу України. Вона називається:

“Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів”. У ній визначено й перелік:

“1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) місцеву пожежну охорону; EР тексту – http://zakon.rada.gov.ua ua )

2) позашкільну освіту;

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;

4) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

5) культурно-мистецькі програми місцевого значення;

6) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;

7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;

8) типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури місцевого значення;

9) транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого самоврядування;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;

10) заходи з організації рятування на водах;

11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

12) програми природоохоронних заходів місцевого значення;

13) управління комунальним майном;

14) регулювання земельних відносин;

15) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань;

16) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із законом.”

Дозволю собі нагадати також, що статтею 1 Бюджетного кодексу визначено, що: “бюджетна програма – це систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій…”

…Я прочитав поданий нам проект, але не знайшов у ньому жодних ознак бюджетної програми, яка має “систематизований перелік заходів”, які б реалізовували політику “державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її інфраструктури.”

Об’єктивна й грунтовна програма, на мою думку, повинна б дати можливість вирішити наступні проблеми: утримання КП “Кіномережа”, бо в цьому році і надалі фінансування цього госпрозрахункового підприємства повинно здійснюватися тільки через бюджетну програму. Хоча потребу в існування КП «Кіномережа» ще треба обгрунтувати; створення, розміщення і обслуговування інтернет-сторінки районної ради. На цій сторінці можна оприлюднювати і проекти, і прийняті рішення на сесіях. Це полегшило б роботу секретаріату ради і створило б зручності для депутатів при підготовці до сесії, дало б можливість виборцям якось впливати на рішення депутатів, від яких вони відірвані партійною системою виборів, а головне: наші громадяни не думали б, що всі депутати районної ради – злодії і казнокради; удосконалення і обслуговування інтернет-сторінки райдержадміністрації; створення конкурентного середовища в інформаційній галузі через підтримку всіх друкованих видань, що є в нашому районі;

проведення інших заходів, які сприяють функціонуванню і розвитку ЗМІ.

Що ж нам подали на розгляд і затвердження?

Розділ “Джерела фінансування програми” можна було б назвати “Правова основа програми”, бо тут не йдеться про гроші, а про закони і постанови КМУ… Незрозуміло, до чого тут закон “Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна”… І цей перелік часом випадкових нормативно-правових актів займає 60 відсотків обсягу програми. А розділ “Пріоритетні напрямки програми” – це копія з точністю до крапки розділу “Мета програми”. Розділ “Відповідальні виконавці програми” взагалі унікальний. Вказана в ньому як виконавець Городоцька районна рада, а в розділі “Паспорт районної цільової програми” пунктом 2 вона ж визнана замовником програми. А такий виконавець, як КП Часопис Городоччини Народна думка у графі “Виконавець” переліку заходів взагалі не значиться. Те, що фінансове управління РДА теж значиться у виконавцях програми, взагалі не хочу коментувати, бо вже описав у зверненні до генпрокурора.

Це щодо форми. Тепер по суті.

Як вказано в Статуті редакції часопису “Народна думка” співзасновниками КП є районна рада і колектив редакції часопису. Мені було надано на моє звернення в районну раду копію установчого договору про створення КП “Редакція часопису “Народна думка”. В цьому договорі нема жодного слова про засновників підприємства, про їх дольову участь у його створенні, як цього вимагає законодавство. Та й сам цей документ має незрозуміле походження, бо датований 24 березнем 2004 р., а свідоцтво про реєстрацію КП “Редакція часопису Народна думка” видане 04 березня 2004р., на двадцять днів раніше. До речі, установчий договір у реєстраційній справі №819 взагалі відсутній. Але це тема для іншої аудиторії…

Так, відповідно до ст. 8 Бюджетного кодексу України: “Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації відповідно до законодавства забезпечують: повне виконання власних фінансових зобов’язань як засновників (співзасновників) засобів масової інформації перед їх редакціями (юридичними особами); проведення заходів, спрямованих на повне виконання фінансових зобов’язань іншими засновниками (співзасновниками) районних, міських та міськрайонних засобів масової інформації.

Невиконання фінансових зобов’язань будь-ким із засновників (співзасновників) є підставою для судового розгляду.”

Це означає, що колектив редакції, як співзасновник, повинен виконувати свої фінансові зобов’язання для забезпечення функціонування видання “Народна думка”. В якому обсязі він повинен це робити – невідомо, бо нема установчого договору. А в якому обсязі районна рада, як співзасновник, повинна виконувати свої фінансові зобов’язання – теж невідомо по цій же причині. То чи маємо зараз підстави виконувати фінансові зобов’язання не тільки районної ради, але і колективу редакції, не ризикуючи бути покараними за корупційні дії? Якщо хтось хоче – спробуйте, але мені вже досить. Тому пропоную голосування за затвердження цієї програми проводити поіменне.

Враховуючи вищенаведене, а також відсутність затвердженого бюджету, про що я казав раніше, прошу вас, шановні депутати, виявити принциповість, професійність, порядність, вищу від партійної доцільності, і не голосувати за затвердження запропонованої програми фінансової підтримки часопису “Народна думка”, оскільки ні по формі, ні по суті вона не відповідає вимогам законодавства України…”

Отож, депутат Павлюк, переконав більшість обранців. Відтак на сесії не була прийнята програма, подана одним друкованим засобом масової інформації району. На наступному пленарному засіданні депутати мають намір повернутися до розгляду Програми підтримки ЗМІ місцевого значення, підготовленої вже райдержадміністрацією. Можна сподіватися, з повним врахуванням діючого законодавства.

PS:

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про державну підтримку засобів масової інформації

та соціальний захист журналістів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 50, ст. 302 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.5

N 3056-III ( 3056-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.200

N 214-IV ( 214-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст.368

N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214 }

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 6-рп/2004 ( v006p710-04 ) від 16.03.2004 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 }

{ Додатково див. Закон

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96 }

{ Додатково див. ст.97, 98 Закону

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1000-V ( 1000-16 ) від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

 

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні засади

державної підтримки засобів масової інформації та соціального

захисту журналістів.

Як складова частина законодавства України про свободу слова

та інформаційну діяльність цей Закон посилює систему правового

регулювання в інформаційній сфері.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття і терміни

Основні поняття і терміни, що вживаються в цьому Законі,

мають таке значення:

державна підтримка засобів масової інформації – сукупність

правових, економічних, соціальних, організаційних та інших заходів

державного сприяння зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її

інфраструктури;

державний засіб масової інформації:

а) державна теле- і радіомовна організація (стаття 12 Закону

України “Про телебачення і радіомовлення”) ( 3759-12 );

б) державне інформаційне агентство (статті 7 і 8 Закону

України “Про інформаційні агентства”) ( 74/95-ВР );

в) друкований засіб масової інформації, засновником

(співзасновником) якого є орган державної влади, а видання

здійснюється на базі або за участю державної власності та

відповідного фінансування з Державного бюджету України чи бюджету

Автономної Республіки Крим і статутом (програмними цілями)

редакції якого передбачається, зокрема, інформування громадян про

діяльність цього органу та вищих органів державної влади;

комунальний засіб масової інформації – аудіовізуальний чи

друкований засіб масової інформації, створений органом місцевого

самоврядування або органом місцевого самоврядування спільно з

місцевою державною адміністрацією як засновником (співзасновником)

на базі чи за участю комунальної власності та відповідного

фінансування з місцевого бюджету і статутом (програмними цілями,

програмною концепцією) редакції (юридичної особи) якого

передбачається, зокрема, інформування громадян про діяльність

цього органу та вищих органів державної влади;

районна, міська газета – комунальна або інша місцева газета,

яка видається та розповсюджується відповідно на території району

(крім району в місті) або міста; спільна для району та міста, де

розміщується районний центр, – міськрайонна;

районне, міське, міськрайонне телерадіомовлення – теле- і

радіомовлення, здійснюване комунальними районними, міськими або

міськрайонними (спільними для району і міста) теле- і радіомовними

організаціями;

журналіст – творчий працівник, який професійно збирає,

одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів

масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов’язки

в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах)

відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які

зазначаються в державному класифікаторі професій України

( v0257217-95, va257217-95, vb257217-95 );

засіб масової інформації рекламного характеру – засіб масової

інформації, в якому реклама перевищує: 40 відсотків обсягу одного

номера друкованого видання, 15 відсотків – загального обсягу

мовлення теле- і радіоорганізації;

засіб масової інформації еротичного характеру – засіб масової

інформації, в якому систематично експлуатується інтерес до сексу,

а сексуальна тематика є провідною;

собівартість виготовлення одного примірника передплатного

видання – будь-які прямі матеріальні і загальновиробничі витрати,

пов’язані із створенням друкованих періодичних засобів масової

інформації (видань), без урахування колірності друку видання та

витрат на оформлення передплати, доставку передплатникам

друкованих періодичних видань чи будь-яких інших витрат

розповсюджувача. ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно

із Законом N 214-IV ( 214-15 ) від 24.10.2002 )

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі в значеннях,

визначених законодавством України.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Визначені цим Законом норми державної підтримки

застосовуються до всіх засобів масової інформації, які діють

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), незалежно від їх

ідеологічного і політичного спрямування та від форм власності,

крім засобів масової інформації, зазначених у частині третій цієї

статті.

Норми цього Закону поширюються також на телерадіоцентри та

підприємства поліграфії і зв’язку тією мірою, наскільки вони

забезпечують діяльність цих засобів масової інформації.( Частина

друга статті 2 в редакції Закону N 2680-III ( 2680-14 ) від

13.09.2001 )

Не застосовуються норми державної підтримки до засобів

масової інформації:

рекламного характеру;

еротичного характеру;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери

діяльності яких входять виробництво та постачання паперу,

поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю

юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску

становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації.

Норми соціального захисту відповідно до цього Закону

застосовуються до журналістів і, в межах, визначених його окремими

статтями, прирівняних до них інших творчих працівників зазначених

засобів масової інформації.

Забезпечення реалізації норм цього Закону, включаючи

визначення порядку регулювання та надання державної підтримки

засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних

тарифів і створення сприятливих умов розвитку, методики і порядку

регулювання заробітної плати, охорони праці і соціального захисту

журналістів, здійснення інших заходів покладається на Кабінет

Міністрів України.

 

Р о з д і л II

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ

ПІДТРИМКИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 3. Підстави та умови надання державної адресної

підтримки засобам масової інформації

Державна адресна підтримка надається виключно засобам масової

інформації для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованим

науковим виданням, що видаються науковими установами та

навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, і

засобам масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку

мов та культур національних меншин України, а також періодичним

виданням літературно-художнього напряму. { Частина перша статті 3

із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV ( 2505-15 ) від

25.03.2005, N 1000-V ( 1000-16 ) від 03.05.2007 }

Державна підтримка засобу масової інформації припиняється у

разі встановлення судом порушень засобом масової інформації вимог

Конституції України ( 254к/96-ВР ), фактів зловживання свободою

діяльності засобів масової інформації, що завдає матеріальної і

моральної шкоди юридичним і фізичним особам. Відновлення державної

підтримки можливе лише після виконання судового рішення у повному

обсязі та не раніше ніж через рік після її припинення.

( Стаття 3 в редакції Закону N 2680-III ( 2680-14 ) від

13.09.2001 )

Стаття 4. Організація фінансово-економічної та іншої

державної підтримки засобів масової інформації

Державна підтримка засобів масової інформації здійснюється

шляхом протекціоністської політики зниження споживчої вартості

інформаційної продукції, включаючи податкове, тарифне, митне,

валютне та господарське регулювання, відшкодування збитків,

подання фінансової допомоги.

Необхідні для фінансової допомоги кошти визначаються в

Державному бюджеті України окремим рядком і обслуговуються

Державним казначейством України.

Визначені для фінансової допомоги кошти використовуються

насамперед для відшкодування різниці між розрахунковим (за

собівартістю) та фіксованим (стаття 9 цього Закону) тарифом на

доставку друкованих засобів масової інформації передплатникам.

Кошти, що залишаються після цього, використовуються для надання:

додаткової економічної підтримки (дотації) районним, міським

та міськрайонним газетам, районному, міському та міськрайонному

телерадіомовленню;

фінансової допомоги засобам масової інформації для дітей та

юнацтва і спеціалізованим науковим виданням, що видаються

науковими установами та навчальними закладами не нижче третього

рівня акредитації, а також періодичним виданням

літературно-художнього напряму; ( Абзац третій частини третьої

статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV

( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

економічної підтримки телерадіоцентрам та поліграфічним

підприємствам і підприємствам зв’язку відповідно до вимог статті 2

цього Закону.

Розподіл коштів, зазначених у частинах другій і третій цієї

статті, здійснюється Кабінетом Міністрів України.

( Стаття 4 в редакції Закону N 2680-III ( 2680-14 ) від

13.09.2001 )

Стаття 5. Податкове, митне, валютне, тарифне регулювання

Від податку на додану вартість звільняються відповідно до

Закону України “Про податок на додану вартість” ( 168/97-ВР )

операції з продажу (передплати) і доставки (на всіх її етапах -

від редакції до передплатника) періодичних видань друкованих

засобів масової інформації вітчизняного виробництва.

Пільгове оподаткування редакцій (юридичних осіб) засобів

масової інформації застосовується відповідно до податкового

законодавства України.

Редакції (юридичні особи) засобів масової інформації

звільняються від:

обов’язкового продажу валютної виручки, одержаної від

експорту інформаційної продукції, у разі використання цієї виручки

на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для подальшого

виробництва нової інформаційної продукції;

сплати мита за експорт інформаційної продукції.

Не підлягають обкладанню ввізним митом обладнання та

матеріали, призначені для власної інформаційної діяльності засобів

масової інформації, виробництва і розповсюдження їхньої

інформаційної продукції, якщо таке обладнання і матеріали не

виробляються в Україні. У разі неможливості встановити призначення

товару при його переміщенні через митний кордон України стягнене

за нього мито відшкодовується засобам масової інформації,

телерадіоцентрам та підприємствам поліграфії після документального

підтвердження у спеціально визначеному порядку використання його

для власної інформаційної діяльності, розповсюдження телевізійних

і радіопрограм.

Розмір плати за землю державними підприємствами зв’язку, які

займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і

радіопрограм, не може перевищувати розміру плати за землю

закладами культури. ( Частина п’ята статті 5 в редакції Закону

N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001 )

Редакції (юридичні особи) засобів масової інформації,

відповідно до статей 2 і 3 цього Закону, мають право на пільгові

кредити для розвитку цих засобів масової інформації та розв’язання

соціальних проблем їх трудових колективів.

Стаття 6. Регулювання фінансово-господарської

діяльності

Засобам масової інформації у встановленому порядку

передаються у безстрокову оренду приміщення загальнодержавної і

комунальної власності, якими вони користуються для здійснення

виробничої діяльності.

За несплату редакцією державного або комунального друкованого

засобу масової інформації орендної плати та плати за комунальні

послуги відповідальність бере на себе орган державної влади або

місцевого самоврядування – засновник (співзасновник) цього засобу

масової інформації, який може:

сплатити заборгованість самостійно чи спільно з іншими

співзасновниками та редакцією;

передати відповідно до визначеного законодавством порядку

приватизації у власність трудового колективу редакції за його

згодою займані нею приміщення, наявне обладнання і технічні

засоби.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції

державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань,

заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними

установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими

колективами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують,

користуються орендою та послугами поштового, телеграфного і

телефонного зв’язку в порядку та за тарифами, встановленими для

бюджетних організацій. ( Частина третя статті 6 в редакції Закону

N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001 )

Стаття 7. Додаткова державна економічна підтримка

районних, міських та міськрайонних газет,

районного, міського, міськрайонного

телерадіомовлення

Додаткова державна економічна підтримка (дотація) районних,

міських та міськрайонних газет і районного, міського та

міськрайонного телерадіомовлення здійснюється відповідно до статті

4 цього Закону та за рахунок коштів і протекціоністських заходів

органів місцевого самоврядування і місцевих державних

адміністрацій на підставі установчих договорів або конкретних угод

відповідно до законодавства.

Кошти на дотацію направляються Державним казначейством

України республіканському в Автономній Республіці Крим і обласним

державним органам у справах преси та інформації для розподілу

відповідно до кількості засобів масової інформації, яким ця

дотація призначається.

Дотація щорічно поширюється на місцеві газети в кожному

районі і місті та на комунальні районні, міські і міськрайонні

телерадіоорганізації.

Дотація виділяється залежно від фінансових можливостей

держави, органів місцевого самоврядування та місцевих державних

адміністрацій.

Використання дотації редакціями газет та

телерадіоорганізаціями не за цільовим призначенням тягне за собою

скорочення фінансування на відповідну суму в поточному фінансовому

році або позбавлення права на додаткову економічну допомогу в

наступному фінансовому році.

Стаття 8. Інші форми підтримки районних,

міських та міськрайонних газет, районного,

міського, міськрайонного телерадіомовлення

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні

адміністрації відповідно до законодавства забезпечують:

повне виконання власних фінансових зобов’язань як засновників

(співзасновників) засобів масової інформації перед їх редакціями

(юридичними особами);

проведення заходів, спрямованих на повне виконання фінансових

зобов’язань іншими засновниками (співзасновниками) районних,

міських та міськрайонних засобів масової інформації.

Невиконання фінансових зобов’язань будь-ким із засновників

(співзасновників) є підставою для судового розгляду.

За будь-яких умов структурної перебудови економіки та в

процесі приватизації приміщення і майно друкарень,

телерадіообладнання, інша матеріально-технічна база районних,

міських та міськрайонних газет і телерадіоорганізацій, діючих

інформаційно-виробничих комплексів (центрів) використовуються

виключно за прямим призначенням. Перепрофілювання цих об’єктів

інформаційної діяльності забороняється.

Стаття 9. Розповсюдження інформаційної продукції

Розповсюдженням друкованої та аудіовізуальної інформаційної

продукції займаються державні, комунальні, приватні та інших форм

власності організації, які мають для цього належну

матеріально-технічну базу та інші можливості і зареєстровані

відповідно до законодавства.

( Положення частини другої статті 9 визнано конституційним

згідно з Рішенням Конституційного Суду N 6-рп/2004 ( v006p710-04 )

від 16.03.2004 ) Тариф на оформлення передплати та доставку

передплатникам друкованих періодичних видань повинен становити не

більше 40 відсотків собівартості виготовлення одного примірника

передплатного видання. ( Частина друга статті 9 із змінами,

внесеними згідно із Законами N 3056-III ( 3056-14 ) від

07.02.2002, N 214-IV ( 214-15 ) від 24.10.2002 )

Відповідальність за неякісне та несвоєчасне доведення до

споживачів аудіовізуальної інформації, неякісну і несвоєчасну

доставку передплатних видань, їх пошкодження та ненадходження за

передплатною адресою, інші недоліки в процесі розповсюдження

інформаційної продукції несуть організації-розповсюджувачі.

 

Р о з д і л III

ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ПРИВАТИЗАЦІЇ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 10. Державна і недержавна власність

у сфері інформаційної діяльності

В Україні в інформаційній сфері функціонують суб’єкти всіх

форм власності.

Економічною основою та гарантом спрямування інформаційної

діяльності на сприяння розвитку суспільства і держави, захисту

національних інтересів України, розв’язанню соціально-економічних

проблем, духовно-культурному збагаченню народу є державна і

комунальна власність.

Засоби масової інформації та підприємства різних форм

власності, які забезпечують інформаційну діяльність, є

рівноправними.

Монополізація ринків у сфері інформаційної діяльності не

допускається.

Недержавна власність у сфері інформаційної діяльності

утворюється і розвивається шляхом заснування нових організацій,

будівництва нової матеріально-технічної бази та придбання

необхідного устаткування і обладнання за рахунок недержавного

фінансування, а також шляхом приватизації окремих об’єктів.

Допускається пайова участь, фінансова підтримка недержавних

організацій, фізичних осіб у створенні нових об’єктів за участю

державного фінансування на підставі угод, укладених з державними

органами, при збереженні цих об’єктів під державним управлінням і

гарантуванні майнових та організаційно-творчих прав пайовиків.

Стаття 11. Особливості приватизації у сфері

інформаційної діяльності

Не підлягають приватизації засоби масової інформації та

підприємства, які забезпечують інформаційну діяльність, якщо вони

визнаються Верховною Радою України провідними в сфері

інформаційної діяльності.

Не можуть бути приватизовані майно редакцій друкованих

періодичних видань органів державної влади, теле- і

радіоорганізацій, інформаційних агентств, об’єкти

матеріально-технічного забезпечення зв’язку, передачі електронної

інформації та поліграфічні підприємства загальнодержавного

значення.

Органам місцевого самоврядування (власникам) дозволяється в

процесі приватизації з урахуванням конкретних обставин та позиції

трудових колективів комунальних засобів масової інформації і

поліграфічних підприємств, їх спільних інтересів і фактичного

внеску в створення об’єктів, які приватизуються, застосовувати

норми як Закону України “Про приватизацію невеликих державних

підприємств (малу приватизацію)” ( 2171-12 ), так і Закону України

“Про приватизацію майна державних підприємств” ( 2163-12 ) з

допущенням продажу трудовим колективам майна підприємств за їх

балансовою вартістю, продажу акцій та створення відкритих

акціонерних товариств, інших сприятливих для інформаційної сфери

форм і умов приватизації.

 

Р о з д і л IV

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ЖУРНАЛІСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 12. Особливості соціального захисту журналістів

з урахуванням специфіки журналістської діяльності

Підставами застосування окремих і особливих норм соціального

захисту журналістів є такі специфічні риси та умови журналістської

діяльності:

творчий характер, інтенсивність інтелектуальної праці, її

нерегульована тривалість за умов жорсткої регламентації

редакційного і технологічного циклу підготовки та випуску видань і

програм;

суспільно впливове за наслідками значення роботи, висока

соціальна відповідальність за свою працю та її результати;

постійно значне морально-психологічне навантаження і

напруженість, виконання службових обов’язків і реалізація творчих

планів у стресових ситуаціях;

систематичне перебування у відрядженнях та роз’їздах,

включаючи відрядження до місць надзвичайних подій, професійна

творча діяльність в екстремальних умовах, виконання спеціальних

завдань з ризиком для здоров’я і життя;

необхідність здійснювати власний творчий пошук нової

потрібної інформації та її джерел, наявність об’єктивних і

суб’єктивних труднощів та перешкод у добуванні інформації;

прояви морально-психологічного тиску, погрози та безпосередні

загрозливі дії проти журналіста у зв’язку з виконанням ним

службових обов’язків.

Професійні назви службових посад (роботи) журналістів

включаються до державного класифікатора професій України,

тарифно-кваліфікаційні характеристики цих посад (роботи) – до

нормативного акта, який призначається для державного регулювання

оплати та охорони праці.

Стаж роботи журналіста в державних та комунальних засобах

масової інформації зараховується до стажу державної служби, а стаж

державної служби зараховується до стажу роботи журналіста в

державному або комунальному засобі масової інформації. ( Статтю 12

доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3056-III

( 3056-14 ) від 07.02.2002 )

Стаття 13. Охорона праці

Охорона праці журналістів здійснюється за визначеними

законодавством України правовими, соціально-економічними,

організаційно-технічними, санітарно-гігієнічними та

лікувально-профілактичними нормами.

Журналістам гарантуються права на охорону праці, пільги та

компенсації за роботу із важкими та шкідливими умовами праці, на

медичні огляди, соціальне страхування, на всебічне розслідування

нещасних випадків, смерті і шкоди, завданої здоров’ю при виконанні

службових обов’язків, та права на відповідні відшкодування на

підставі і за нормами Закону України “Про охорону праці”

( 2694-12 ) при обов’язковому врахуванні в колективних договорах

особливих і специфічних рис журналістської діяльності та

запровадженні відповідних заходів.

Журналісти мають право на щорічну відпустку тривалістю 36

календарних днів та санаторно-курортне лікування за рахунок

власників (засновників, співзасновників) засобів масової

інформації.

Відшкодування, заохочення і пільги журналістам, які виконують

(виконували) службові обов’язки в небезпечних для життя та

здоров’я умовах, забезпечуються власниками (засновниками,

співзасновниками) засобу масової інформації.

Стаття 14. Заробітна плата

Заробітна плата журналістів регулюється законодавством

України з урахуванням специфічних рис та умов журналістської

діяльності, визначених статтею 12 цього Закону.

До заробітної плати журналіста включаються посадовий оклад,

встановлені нормативними актами надбавки, доплати, авторський

гонорар, премії.

Розмір заробітної плати журналіста визначається галузевими та

регіональними угодами з профспілками, колективними договорами з

урахуванням джерел фінансування на підставі законів, інших

нормативно-правових актів України.

Журналісти державних та комунальних засобів масової

інформації отримують надбавки, користуються пільгами,

передбаченими для державних службовців відповідних категорій

посад. ( Частина четверта статті 14 в редакції Законів N 2680-III

( 2680-14 ) від 13.09.2001, N 3056-III ( 3056-14 ) від

07.02.2002 )

Заробітна плата керівника редакції друкованого засобу масової

інформації, керівника телерадіоорганізації не може бути нижчою від

заробітної плати заступника керівника органу державної влади, який

є засновником (співзасновником) цього засобу масової інформації. У

випадках, коли засновником (співзасновником) засобу масової

інформації є орган виконавчої влади чи орган місцевого

самоврядування, заробітна плата керівника редакції друкованого

засобу масової інформації, керівника телерадіоорганізації не може

бути нижчою від заробітної плати заступника керівника секретаріату

(апарату) відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого

самоврядування. В разі відсутності посади заступника керівника

секретаріату (апарату) відповідного органу виконавчої влади чи

органу місцевого самоврядування заробітна плата керівника редакції

друкованого засобу масової інформації, керівника

телерадіоорганізації не може бути нижчою від заробітної плати

керівника секретаріату (апарату) органу державної влади, який є

засновником (співзасновником) засобу масової інформації. ( Частина

п’ята статті 14 в редакції Законів N 2680-III ( 2680-14 ) від

13.09.2001, N 3056-III ( 3056-14 ) від 07.02.2002 )

Прирівняння розміру заробітної плати журналіста державного

або комунального засобу масової інформації до середньої заробітної

плати працівника відповідної кваліфікації та посадового рівня

органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, який є

засновником (співзасновником) засобу масової інформації,

здійснюється за методикою та в порядку, які визначаються Кабінетом

Міністрів України. ( Частина шоста статті 14 в редакції Законів

N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, N 3056-III ( 3056-14 ) від

07.02.2002 )

Стаття 15. Порядок відрядження журналістів

у місця надзвичайних подій та умови їх

діяльності в цих відрядженнях

Редакції (юридичні особи) засобів масової інформації можуть

відряджати журналістів для виконання професійних завдань у місця

надзвичайних подій за умов гарантування відшкодувань, обов’язкових

виплат і пільг, передбачених статтею 13 цього Закону, інших

відшкодувань і виплат відповідно до законодавства про охорону

праці та соціальний захист громадян.

До журналістів за умовами і нормами цієї статті, статей 12 і

13 цього Закону прирівнюються кіно- і телеоператори, режисери та

інші працівники засобів масової інформації, якщо вони за

необхідності входять до складу відряджених творчих груп.

У разі неможливості забезпечення визначених на такі випадки

гарантій засоби масової інформації не мають права відряджати

працівників у місця надзвичайних подій без їхньої згоди.

Засоби масової інформації зобов’язані забезпечувати

відряджених журналістів та інших працівників належними

документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення

особи представника преси.

Працюючи в місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних

актів, при ліквідації небезпечних злочинних груп, журналіст

(учасник творчої групи) зобов’язаний дотримувати вимог щодо

нерозголошення планів спеціальних підрозділів, відомостей, що є

таємницею слідства, не допускати фактичної пропаганди дій

терористів та інших злочинних груп, їхніх вчинків і заяв,

спеціально інспірованих для засобів масової інформації, не

виступати в ролі арбітра, не втручатися в інцидент, не створювати

штучної психологічної напруги в суспільстві.

За порушення цих вимог журналіст (учасник творчої групи) несе

відповідальність відповідно до законодавства України.

Стаття 16. Пенсійне забезпечення

{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких

поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за

віком (з урахуванням підпункту “г” пункту 1 статті 26 Закону

України “Про зайнятість населення” ( 803-12 ), пункту “в” частини

другої статті 12 Закону України “Про загальні засади подальшої

експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та

перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на

екологічно безпечну систему” ( 309-14 ) та статті 21 Закону

України ( 3721-12 ) “Про основні засади соціального захисту

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”) у

період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством

для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення

Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

{ Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цього

Закону призначається лише при досягненні пенсійного віку,

передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування” ( 1058-15 ) згідно із Законом

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

{ Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії

або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням

надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги

та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до

пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)

у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати

12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом

першим частини першої статті 28 Закону України “Про

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ( 1058-15 ), а

по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного

довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007

році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із

Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

( Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно

до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за

віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону

України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005 )

( Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком

з урахуванням підпункту “г” пункту 1 статті 26 Закону України “Про

зайнятість населення” ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного

віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб,

працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, не

виплачується згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від

20.12.2005 )

Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації

здійснюється відповідно до принципів та норм, встановлених

пенсійним законодавством України.

При нарахуванні пенсії журналісту державного або

комунального засобу масової інформації застосовуються норми,

методика та порядок нарахування пенсії державному службовцю.

( Частина друга статті 16 в редакції Законів N 2680-III

( 2680-14 ) від 13.09.2001, N 3056-III ( 3056-14 ) від

07.02.2002 )

( Частину третю статті 16 виключено на підставі Закону

N 3056-III ( 3056-14 ) від 07.02.2002 )

У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час

виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій,

журналіст або прирівняний до нього працівник має право на

призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону

України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

( 1058-15 ), але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного

віку (для чоловіків – 60 років, для жінок – 55 років), за

наявності страхового стажу не менше 25 років – для чоловіків і не

менше 20 років – для жінок. ( Частина четверта статті 16 в

редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 )

Стаття 17. Відповідальність за посягання на життя

і здоров’я журналіста, інші дії проти нього

та відповідальність журналіста за

завдану ним моральну (немайнову) шкоду

Відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у

зв’язку з виконанням ним професійних обов’язків або перешкоджання

його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за

скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу.

Службова діяльність журналіста не може бути підставою для

його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих,

підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він

користується у своїй роботі.

У разі відшкодування, відповідно до Цивільного кодексу

України ( 1540-06 ) журналістом і засобом масової інформації

заподіяної ними моральної (немайнової) шкоди на них покладається

солідарна відповідальність з урахуванням міри вини кожного.

У разі розгляду судом спору щодо завданої моральної

(немайнової) шкоди між журналістом або засобом масової інформації

як відповідачем та політичною партією, виборчим блоком, посадовою

особою (посадовими особами) як позивачем суд вправі призначити

компенсацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу

журналіста чи службових осіб засобу масової інформації. Суд

враховує наслідки використання позивачем можливостей позасудового,

зокрема досудового, спростування неправдивих відомостей,

відстоювання його честі і гідності, ділової репутації та

врегулювання спору в цілому. З урахуванням зазначених обставин суд

вправі відмовити у відшкодуванні моральної шкоди. ( Частина

четверта статті 17 в редакції Законів N 2680-III ( 2680-14 ) від

13.09.2001, N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )

Умислом журналіста та/або службової особи засобу масової

інформації є таке їх/її ставлення до поширення інформації, коли

журналіст та/або службова особа засобу масової інформації

усвідомлювали недостовірність інформації та передбачали її

суспільно небезпечні наслідки. ( Статтю 17 доповнено частиною

п’ятою згідно із Законом N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )

Журналіст та/або засіб масової інформації звільняються від

відповідальності за поширення інформації, що не відповідає

дійсності, якщо суд встановить, що журналіст діяв добросовісно та

здійснював її перевірку. ( Статтю 17 доповнено частиною шостою

згідно із Законом N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )

Стаття 18. Інші норми соціальної підтримки

та захисту журналістів

З метою створення сприятливих умов для плідної творчої

діяльності членам всеукраїнських професійних творчих об’єднань

журналістів надається право на додаткову жилу площу у вигляді

окремої кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів понад норму

жилої площі в державному та комунальному житловому фонді.

Засновники (співзасновники) державних та комунальних засобів

масової інформації для виконання журналістами службових обов’язків

забезпечують за свій рахунок їх безплатний проїзд міським та

приміським транспортом (крім таксі).

Журналісти, які живуть і працюють у сільській місцевості,

селищах міського типу, безплатно користуються житлом, опаленням і

освітленням відповідно до законодавства – через систему державних

субсидій на утримання цього житла та оплату зазначених комунальних

послуг.

Власником (засновником, співзасновниками) засобу масової

інформації у разі смерті журналіста його сім’ї подається

матеріальна допомога та допомога в організації похорону. Витрати

на похорон журналіста, який загинув при виконанні службових

обов’язків, ритуальні послуги, спорудження надгробка повністю

здійснюються за рахунок власника (засновника, співзасновників)

засобу масової інформації.

 

Р о з д і л V

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 19. Підстави відповідальності

Підставами відповідальності за порушення цього Закону є

безпосереднє невиконання та порушення його норм, створення

перешкод для їх реалізації, а також невиконання і порушення норм,

передбачених іншими законодавчими актами, зазначеними в цьому

Законі.

Підставами відповідальності посадових осіб органів державної

влади та місцевого самоврядування є також їх втручання в

професійну організаційно-творчу діяльність засобів масової

інформації та в індивідуальну професійну творчу діяльність

журналістів, інші посягання на свободу інформаційної діяльності,

однобічні рішення щодо засобів масової інформації та їх

працівників за наявності інших співзасновників.

Стаття 20. Оскарження неправомірних дій

Неправомірні дії посадових осіб органів державної влади і

місцевого самоврядування, керівників недержавних організацій -

засновників (співзасновників) засобів масової інформації та

керівників самих засобів масової інформації, порушення ними норм

цього Закону можуть бути оскаржені відповідно до Цивільного

( 1540-06 ), Цивільного процесуального кодексів України ( 1501-06,

1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) та Кодексу України про

адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) з метою

захисту порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом

інтересу, а також розв’язання спорів між організаціями і трудових

спорів.

Стаття 21. Відповідальність за порушення

законодавства про державну підтримку засобів

масової інформації та соціальний захист

журналістів

Невиконання посадовими особами та іншими працівниками

державної влади і органів місцевого самоврядування норм цього

Закону, інших законодавчих актів, зазначених у ньому, тягне за

собою кримінальну, адміністративну, дисциплінарну або іншу

відповідальність відповідно до законодавства України.

 

Р о з д і л VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 1998 року.

2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з

цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не

суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в чотиримісячний термін з дня

прийняття цього Закону подати до Верховної Ради України проект

відповідних змін та доповнень до законів України з питань митного,

валютного регулювання, підприємницької діяльності, охорони праці,

пенсійного забезпечення, судочинства тощо.

4. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету

Міністрів України, міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади приводяться у відповідність з цим Законом

Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами,

іншими центральними органами виконавчої влади у тримісячний строк

після прийняття цього Закону і підлягають реєстрації в новій

редакції згідно з нормами законодавства.

У такий же строк Кабінет Міністрів України розробляє і

затверджує нові нормативно-правові акти, які випливають з цього

Закону, з метою встановлення порядку та регулювання реалізації

його норм.

 

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 вересня 1997 року

N 540/97-ВР

Поділись і насолодись:
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis

Рекомендуємо

Ви можите залишити коментар, або поставити трекбек зі свого сайту.

5 коментарів к “НА ГОРОДОЧЧИНІ УРІВНЮЮТЬ У ПРАВАХ ПРЕСУ”

 1. Колишні колеги коментує:

  Хай Бог тобі буде суддею, Сашок…

 2. рецензент коментує:

  Хіба Сашок порушив якісь християнські заповіді, надрукувавши виступ депутата на сесії районної ради, і повинен за це відповідати перед Богом? Можливо Вам треба нести відповідальність перед Богом за те, що виштурхали з поміж себе порядного журналіста? Він втер Вам всім носа і видає свою газету, а Ви ходите на побігеньках у редактора, прислужника БЮТу.

 3. Колишні колеги коментує:

  Хай Бог йому буде суддею за те, що паскудить на газету, в якій працював не один рік і з якої пішов через надмірні амбіції. А в кого тепер Сашок ходить на побігеньках, ми бачимо з його матеріалів…

 4. Роман Тарнавчик коментує:

  Сумніваюсь!Навряд чи прирівняють в правах.Скоріш за все спробують всі ЗМІ вирівняти.

 5. Роман Тарнавчик коментує:

  На разунок Олександра Андрущишина. Він сміливо поступив ,що взявся самотужки за таку нелегку і в той же час важливу справу. А ті,хто пише коментарі від імені нікого не варті уваги і поваги.

Написати коментар

Ви повинні ввійти, щоб додати свій коментар.

Локалізовано: Українські теми для WordPress